Linkit

Avomielin -lehti kertoo vertaistuesta

Avo­mielin - lehti tehdään kerran vuo­dessa Pää­kau­pun­ki­seudun mie­len­ter­vey­syh­dis­tysten yhteistyönä.

Mukana ovat:

Yhdis­tysten kesken kokoon­numme sään­nöl­li­sesti yhteisten asioiden äärelle sekä jär­jes­tämme tapah­tumia, retkiä ja juhlia.

Soita 000 000 0000