Yhteystiedot

saapuminen

Tukiyh­distys Kar­vinen sijaitsee Mal­milla hyvien kul­ku­yh­teyksien var­rella. Kar­visen koh­taa­mis­paikkaan pääsee hel­posti junalla ja bussilla.

Koh­taa­mis­paikka sijaitsee Malmin Rai­tilla sisä­pi­halla ole­vassa eril­lis­ta­lossa lähes Mie­len­ter­veyden Kes­kus­liiton alue­kes­kuksen naapurissa.

Seu­raa­villa bus­seilla pääsee pai­kalle joka suunnasta:

69, 70, 73, 74, 79, 554, 553, 561, 560

Malmin juna-ase­malta ja ter­mi­naa­lista on noin 500 metrin käve­ly­matka Karviseen.

Sisään­käynti sisä­pi­halta. Soita ihmeessä, jos et löydä! (050 554 3115)

TER­VE­TULOA!

Karvisen yhteystiedot:

Puhelin (klo 9-15): 050-554 3115

Säh­kö­posti: tukiyhdistys@​kolumbus.​fi


Soita 000 000 0000