Ryhmät

Kar­visen kerhot ovat pää­sään­töi­sesti kesä­tauolla kesäkuun alusta elokuun puoliväliin.

 

Kesällä on silti paljon toi­mintaa tarjolla!

Karvisen viikko-ohjelma

Maanantai

Sana­ris­ti­koiden ratkomisryhmä

Frankien allas­jumppa Malmin uima­halli klo ( 9.1. , 6.2. , 6.3. , 3.4  ja 8.5 )

Ren­tou­tus­hetki, opiskelija

Lii­kutaan yhdessä - ryhmä, Kaisa

Kok­ki­kerho, Tommi. Kevät kau­della kerran kuussa 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., ja 15.5. 

Digi­neu­vonta, Otso

Tiistai

Lei­vänjako

Hyvin­vointia arkeen, Arja

Bii­sinteko - ryhmä, Riku. Kokoontuu joka toinen tiistai paril­lisina viikkoina.

Nais­ten­ryhmä, Arja 

Kei­lailua 1krt/​kk Tapa­ni­lassa, Jori 

Levy­raati, Kaisa

Keskiviikko

Bilis­kerho Malmin Nutalla (Kun­nantie 3), Veikko

Tie­tovisa, opis­kelija

Runo­ryhmä, Sirpa ( paril­liset vkot.) 

Englannin kielen ryhmä, Jori 

Kar­visen jump­pa­ryhmä Syystien pal­ve­lu­kes­kuk­sessa , Tuula H. 

Kelmien kerho - ver­tais­tukea päih­teet­tö­myyteen, Onni. 

Kokoontuu 11.1 , 18.1 , 1.2 , 15.2 , 1.3 , 15.3, 5.4 , 19.4 , 3.5 , 17.5

Jelpin ohjaaja Minna mukana joka kuu­kauden ensim­mäinen keskiviikko.

Ter­ve­tuloa mukaan!

Torstai

Miesten kes­kus­te­lu­ryhmä, Antti

Bingo: Eero, Raimo (25.5. vii­meinen kevään bingo!)

Musa­ryhmä (4.5. musa­ryhmä alkaa poik­keuk­sel­li­sesti vasta klo 14.00)

Uinti Malmin uima­hal­lilla (Naiset parit­to­malla, miehet paril­li­sella viikolla).

Nuorten ryhmä, vetäjinä Joonas & Annika

Perjantai

Lei­vänjako

Helppoa askar­telua, opiskelija 

Bilis­kerho Malmin Nutalla ( Kun­nantie 3 ), Kake

Tieteen maailma, Otso

Karaoke, Tommi (5.5 ei jär­jestetä karaokea) 

lauantai

Soita 000 000 0000