valitettavasti ryhmät ovat toistaiseksi tauolla!

Ryhmät

Maanantai

Sana­ris­ti­koiden rat­ko­mis­ryhmä, Ritva

Ren­tou­tus­hetki, opiskelija

Frankien allas­jumppa Malmin uima­halli klo 12 - 12.30 (7.9, 5.10, 2.11 ja 7.12)

Jumppa ja pai­non­hal­lin­ta­ryhmä, Kaisa

Nuorten aikuisten ryhmä

Kok­ki­kerho, Tommi

Digi - neuvonta

valitettavasti ryhmät ovat toistaiseksi tauolla!

Tiistai

Lei­vänjako

Näy­tel­mä­kerho / sket­si­ryhmä, Arja

Naisten ryhmä, Arja

Kei­lailua 1krt/​kk Tapa­ni­lassa, Jori

Englannin kielen ryhmä, Jori

Keskiviikko

Bilis­kerho Malmin Nutalla (Kun­nantie 3), Veikko

Tie­tovisa, opiskelija

Runo­ryhmä, Sirpa

Helppoa arki­päivän Espanjaa, Ritva

Kelmien kerho - ver­tais­tukea päih­teet­tö­myyteen, Onni. Kelmien kokoon­tu­mis­päivät syys­kau­della: 2.9, 9.9 (Jelpin ohjaaja mukana), 23.9, 7.10 (Jelpin ohjaaja mukana), 21.10, 4.11 (Jelpin ohjaaja mukana), 18.11. 2.12 (Jelpin ohjaaja mukana)

Torstai

Sana­ris­ti­koiden rat­ko­mis­ryhmä, Ritva

Miesten kes­kus­te­lu­ryhmä, Kaj

Bingo: Eero, Raimo

Musa­ryhmä (Kuun­nellaan levyjä)

Uinti Malmin uima­hal­lilla (Naiset parit­to­malla, miehet paril­li­sella viikolla).

Perjantai

Lei­vänjako

Avoin kes­kus­te­lu­ryhmä, Tuula

Bilis­kerho Malmin Nutalla ( Kun­nantie 3 ), Kake

Karaoke: Tuomo, Jartsa

Karvisen sketsi/​teatteriryhmä

10 vuotta toi­minut ryhmä, joka on esit­tänyt näy­telmiä eri­lai­sella menes­tyk­sellä ja eri­lai­silla ryh­millä 2-7 hen­kilön välillä. Nyt, kun korona on iskenyt ja kat­kaissut kaiken toi­minnan het­keksi, niin haluan tässä vai­heessa kiittää ohjaajia, näyt­te­li­jöitä, käsi­kir­joit­tajia ja muita hen­ki­löitä jotka ovat mah­dol­lis­taneet tämän toi­minnan tähän asti. Jos haluatte, että toi­minta jatkuu, niin kek­sikää aiheita käsi­kir­joit­ta­jille, joista voi tehdä näy­telmiä ja osal­lis­tukaa ryhmätoimintaan.

Kar­visen jäsen ja vertaisohjaaja

Raimo Alhola

Kuvassa (vasem­malta) Inger, Eero, Raimo ja Kaisa teat­te­ri­ryhmän harjoituksissa.