Retket ja virkistys

Mukaan retkille?

Kesäretki info

Jorin pitämä kesä­retki info tors­taina 25.4 klo 11:45. Kes­kus­te­lemme tule­vista ret­kistä sekä tue­tuista lomista. 

Aikaa myös kysy­mysten esit­tä­mi­selle. Kahvitarjoilu!

Vappujuhla

Ter­ve­tuloa Kar­visen jäsenten Hyvän Mielen Vap­pu­juhlaan tiis­taina 30.4 alkaen klo 10.

Perin­teinen vap­pu­lounas ystä­vä­hintaan vain 2 € sis nakit, peru­na­sa­laatti, sima ja munkkikahvit.

Kar­vinen houseband esiintyy, yhteis­laulua ja vappuleikkejä.

Ilmoit­tau­tu­miset 23.4. mennessä.

 

Karvisen tulevia retkiä

 

 

  1. Ateneum  14.5
  2. Retki Pre­si­denttien hau­doille 21.5
  3. Amos Rex - tai­de­museo 27.5

Ilmoit­tau­tu­minen ja lisä­tietoja -> kysy toimistosta

 

Soita 000 000 0000