Retket ja virkistys

koronaturvallisia retkiä ja tapahtumia suunnitteilla vuodelle 2022, kun rajoitukset uudellamaalla helpottavat.

hae tuetulle lomalle 2022!

Hei! Nyt on mah­dol­lista taas hakea Kar­visen kautta Hyvin­voin­ti­lomien tue­tulle lomalle kesä­kuulle 2022! Hyvin­voin­ti­lomat on varannut Kar­visen ryh­mälle (20 hen­kilöä) täy­si­hoi­to­loman 6-11.6.2022 Lomakoti Tam­mi­leh­dossa Rymät­ty­lässä. Loma­teema on ‘Hyvän mielen loma’. Tuetun täy­si­hoi­to­loman oma­vastuu on vain 90,00 e/​henkilö. Voit noutaa hake­mus­lo­makkeen ja info­kirjeen Kar­visen toi­mis­tosta. Voimme myös pos­tittaa lomak­keita tar­vit­taessa. Lomaa voivat hakea ne hen­kilöt, jotka olivat tue­tulla lomalla vii­meksi vuonna 2020 tai sitä ennen, tai eivät koskaan aikai­semmin. Kar­visen toi­mis­tosta saa lisä­tietoa (puh 050 554 3115) ja autamme myös lomak­keiden täy­tössä tar­vit­taessa. Huom! Kaikki hake­mus­lo­makkeet on palau­tettava Kar­visen toi­mistoon 1.3.2022 mennessä!

Mukaan retkille?

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­tetur adi­piscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pul­vinar dapibus leo.