Retket ja virkistys

Mukaan retkille?

Retki Lammassaareen

Ti 26.9. klo 11.30 Retki Lam­mas­saareen kat­somaan lin­tujen syysmuuttoa!

Ruskaretki Haltialaan

Ti 3.10. Rus­ka­retki Hal­tialaan, jossa mah­dol­lisuus onkia, pati­koida ja tutustua maa­tilan eläimiin.

Soita 000 000 0000