Retket

Retket

Retket ovat tällä het­kellä pää­sään­töi­sesti tauolla koro­na­pan­demian aiheut­taman poik­keus­tilan takia. Ilmoi­tamme heti, kun saamme luvan toteuttaa toi­mintaa taas normaalisti.

solaris-lomien tuettu loma toukokuu 2021

10.5-15.5.2021 Solaris-lomien tuettu loma Kar­vis­lai­sille Leh­mi­rannan loma­kes­kuk­sessa Salossa. Oma­vas­tuu­osuus 100e/​5 vrk ja loma­teemana ver­tais­tu­kiloma. Lomalle voivat hakea ne hen­kilöt, jotka olivat tue­tulla lomalla vuonna 2019 tai ei koskaan aiemmin. Lisä­tietoja saa Kar­visen toi­mis­tosta 050 554 3115. Lomakkeet on nyt lähe­tetty ja lomalle valitut saavat tiedon valin­nasta ja lisä­ohjeet postitse.

Solaris-lomien loma­sih­tee­reille voi myös soittaa, jos ret­kestä on kysyttävää:

Julia Puu­ma­lainen
loma­sih­teeri
043 825 7130

Erja Vesa­lainen
loma­sih­teeri
043 825 7129

 

 

Mukaan retkille?

retket toistaiseksi tauolla