Retket ja virkistys

ruskaretki 1.10

PER­JANTAI 1.10 RUS­KA­RETKI HAL­TIALAAN! LÄHTÖ KLO 10:00.

Tule mukaan Hal­tialan kau­niisiin maa­lais­mai­semiin pati­koimaan, onkimaan, sie­nes­tämään ja ihas­te­lemaan ruskaa. Muista pukeutua sään­mu­kaisiin varus­teisiin. Kar­vinen tarjoaa kahvit ja eväät; mak­ka­ran­paistoa nuotiolla.

Retki on ilmainen! Ilmoit­tau­tu­minen toimistoon.

Huom! Sää­varaus

RETKI URHEILUMUSEOON MAANANTAINA 11.10.

11.10 jär­jes­tetään retki urhei­lu­museoon! Museossa on näh­tä­villä pää­näyttely, jossa esi­tellään mm. Hel­singin olym­pia­laisia vuo­delta 1952, urhei­lusan­ka­ruutta ja tal­viur­heilua. Vaih­tuvan näyt­telyn aiheena on Olym­pias­tadion. Lähtö tapahtuu Kar­vi­sesta lounaan jälkeen klo 12. Retki on ilmainen. Ohjaajana toimii opis­kelija Ida, jolta voit kysyä lisä­tietoa. Ilmoit­tau­tu­minen Kar­visen sei­nällä olevaan listaan tai Idalle pe 8.10. mennessä.

 

Mukaan retkille?