Retket ja virkistys

Karvisen taiteiden yö

Kar­vinen jär­jestää Tai­teiden yön tapah­tuman 18.8.2022 Klo 15.00 lähtien (tilanteen mukaan n. klo 19.00 saakka).  Luvassa live musiikkia, jota tar­joilee sekä Kar­visen oma bändi että Kort­te­li­kon­sertti esiintyjä (joka tar­kentuu vielä lähempänä ajan­kohtaa). Tai­detta Kar­visen omilta ja yhteis­työ­kump­pa­neiden tai­tei­li­joilta. Graffiti tai­detta livenä, jota mah­dol­lisuus myös itse kokeilla. Pientä pur­tavaa edul­lisen hintaan. Hyvää fii­listä ja yhdessä oloa. Ter­ve­tuloa mukaan!

kesäkauden päättäjäiset Meriharjussa

Ter­ve­tuloa ret­kelle kauniin luonnon kes­kelle Uutelan Meri­harjuun vir­kis­tys­päivän mer­keissä 17.8.2022 alkaen klo 10.00-15.00. Ohjel­massa ulkoilua, piha­pelejä, sau­no­mista sekä mah­dol­lisuus onkia ja sie­nestää. Kar­vinen tarjoaa eväät nuotion äärellä. Ilmoit­tau­tu­miset toimistoon. 

Mukaan retkille?