Retket ja virkistys

Mukaan retkille?

Perjantaina 2. 12 .2022 Karvisen pikkujoulut

Vain jäse­nille!

Retki Tuomaan Markkinoille

Teemme retken Senaa­tin­torin jou­lu­mark­ki­noille tiis­taina 13.12. Läh­demme
Kar­vi­selta yhdessä klo 12.00.
Torilla kier­telyn jälkeen voit jäädä itse­näi­sesti kat­se­lemaan Lucian
kruu­na­jaisia klo17.00.
Ter­ve­tuloa mukaan!